Moje graty :)POWRÓT

POWRÓT MS-DOS 5.0 Protech

POWRÓT MS-DOS 5.0 AST


Graty moje, Systemy.


Dyskietki i płyty, podręczniki i pudełka z systemami na mojej półce.

SETUP MS-DOS
Version 5.0
z 2 dyskietek 5.25"
Z 1991 roku MS-DOS Version 5.00 na dwóch dyskietkach 5.25". Dyskietki o pojemności po 1.2MB.

Start instalacji z dyskietki oznaczonej: Disk 1 - Setup* For Dos Systems Verion 5.0, Disk 2 For Dos Systems.

Disk 1 - Setup* jest dyskiem systemowym, który posiada pliki pozwalające na uruchomienie komputera z dyskietki:
COMMAND COM    47,845 09-30-91 12:01p
IO    SYS    33,430 09-30-91 12:01p
MSDOS  SYS    37,394 09-30-91 12:01p


Poniższe ekrany przedstawiają standardową drogę instalacji systemu MS-DOS ver.5.0 na dysku twardym za pomocą programu SETUP.EXE. W przypadku jakichkolwiek obaw związanych z instalacją systemu należy zapoznać się z dokumentacją papierową i zawartością pliku README.TXT. Dla tej wersji instalacji plik znajduje się na dyskietce 2 (Disk 2 For Dos Systems).

Tutaj można zobaczyć jak przebiega przygotowanie dyskietek systemowych:
1. STARTUP/SUPPORT/SHELL,
2. HELP/BASIC/EDIT/UTILITY,
3. SUPPLEMENTALINSTALACJA Microsoft MS-DOS Version 5.00 NA DYSKU TWARDYM!
POWER ON i w napędzie A: Disk 1 - Setup* For Dos Systems Verion 5.0!
[01] To wersja MS-DOS do instalacji dla komputerów posiadających system i bez systemu. Instalacja zaczyna się od uruchomieniu komputera z dyskietki oznaczonej: Disk 1 - Setup* For Dos Systems Verion 5.0.
Obsługę instalacji systemu przeprowadza program SETUP.EXE. Sprawdza komputer. Wykonywane czynności odczytu z dyskietki i zapisu pliku w miejscu docelowym będa wyświetlane w dolnym prawym rogu ekranu.
Dysk musi mieć utworzoną partycję, na której chcemy zainstalować system. Dyski nieformatowane będzie trzeba formatować.[02] MS-DOS Version 5.0 wita w Setup na kolejnym ekranie.
Każdy ekran zawiera podstawowe informacje do wykonania kompletnej instalacji, w kolejnych krokach. Dostępne opcje programu Setup będą wyświetlone na środku ekranu.
Dolny wiersz z menu instalacji: dalej - klawisz Enter, pomoc - klawisz F1, wyjście z programu Setup - klawisz F3. F5 powoduje wyłączenie koloru.
Wybraliśmy kontynuowanie programu SETUP, naciskamy klawisz Enter.


[03] Program istalacyjny wyświetla domyśle ustawienia. Możemy dokonać korekty wskazanych w ramce wielkości = daty i czasu, kraju, typu klawiatury, kraju kodowania znaków, miejsca instalacji.
Wskazanie wartości i naciśniecie klawisza Enter otwiera odpowiednie tematyczne okno listą wyboru. Miejsce nagrania systemu jest wybór jednej z dwóch możliwości: dysk twardy lub dyskietka.
W celu zmiany zadanych wartości używamy klawiszy STRZAŁKA GÓRA, STRZAŁKA DÓŁ (UP, DOWN ARROW). Po podświetleniu wartości naciśnięcie klawisza Enter potwierdza wybór wartości. Wskazanie na napis The settings are correct i naciśnięcie klawisza Enter kończy korekty wartości w tej w ramce. Przechodzimy do kolejnego ekranu.[04] DATA/TIME - Ekran z możliwością zmiany parametrów daty i czasy nie wymaga wyjaśnień.


[05] COUNTRY - wybór kraju dla zapisania ustawień znaków narodowych.


[06] KEYBOARD - wybór układu klawiatury ze względu region/kraj.


[07] Tu wybieramy rodzaj instalacji - Floppy disks dyskietki systemowe lub Hard disk - instalacja na dysku twardym. Wybraliśmy instalowanie na dysku twardym - dalsze instalowanie kontynujemy wybierając Hard disk.[08] Po zmianach wracamy do ekrany ogólnego - dalsze instalowanie kontynujemy wybierając The settings are correct i naciśnięcie klawisza Enter kończy korekty wartości w tej w ramce. Przechodzimy do kolejnego ekranu.[09] Kolejne okno z możliwością korekty wskazanych w ramce wielkości: Install to C:/DOS oraz Run Shell on startup. Zmieniam miejsce instalacji plików systemowych - wybieram Install to C:/DOS.[10] W wyróżnionym pasku wpisuje katalog systemu C:/DOS5. Zatwierdzenie klawiszem Enter przenosi nas do poprzedniego ekranu i możemy ustawić aby program MS-DOS Shell uruchamiał się po załadowaniu systemu.[11] Wybieram Run MS-DOS Shell on startup aby program okienkowy Shell uruchamiał się przy stracie systemu MS-DOS. Zatwierdzenie wyboru klawiszem Enter przenosi nas do poprzedniego ekranu.[12] Możemy zobaczyć dokonane zmiany. Wybranie The listed options are correct. przenosi nas dalszych czynności.

[13] Postęp instalacji systemu zobrazowany jest w postaci wypełniającego się paska.
Postęp formatowania pokazany jest wartością w procentach.
[14] Zmiana dyskietek sygnalizowana jest w centralnie wyskakującym okienku:
Włóż dysk z oznaczeniem 2 do stacji A:
Jak będzie gotowe naciśnij ENTER..
[15] Postęp instalacji systemu zobrazowany jest w postaci wypełniającego się paska oraz wartością w procentach.
[16] Setup is now complete - praca skończona. Pozostało nam usunąć dyskiętkę z napędu A: i nacisnąć ENTER aby zrestarować komputer.

[17] Po uruchomieniu komputera wybraliśmy na powitanie okienka MS-Dos SHELL. To program okienkowy do poruszania sie po dyskach komputera ale inne okienka opanowały w tym czasie nasze PC np. Norton Commander czy Volkov Commander.

POWRÓT

POWRÓT MS-DOS 5.0 Protech

POWRÓT MS-DOS 5.0 AST

GÓRAINSTALACJA SYSTEMU NA DYSKIETKACH!
POWER ON i w napędzie A: Disk 1 Setup!Potrzebne są trzy dyskietki o pojemności min. 1.2MB. Ja wybrałem dyskietki 1.44MB bo mój napęd B: jest na dyskietki 3.5", a ten format dyskietki bardziej lubię.
Możliwe też jest przygotowanie dyskietek w tym samym napędzie A:. O zmianie dyskietek informuje program instalujący.
[01] Zaczynam od trzeciego ekranu. Wskazałem w tym oknie miejsce instalacji. Wybrałem przygotowanie systemu na dyskietkach, język polski, klawiatura US Default.
Dla przypomnienia: opcje programu Setup są wyświetlone na środku ekranu.
Dolny wiersz z menu instalacji: dalej - klawisz Enter, pomoc - klawisz F1, wyjście z programu Setup - klawisz F3.

[02] Naciśnięcie klawisza ENTER powoduje akceptację ustawionych wartości i przejście do ekranu z wyborem napędu dyskietek docelowych. Wybrałem napęd B:, dyskietek 3.5", przygotowane dyskietki 1.44MB.
[03] Teraz potwierdzam wybór napędu. Naciśnięcie klawisza ENTER powoduje akceptację i przystąpienie do instalacji.[04] Do instalacji mamy przygotowane trzy dyskietki. Mogą być nieformatowane lub formatowane. Na etykietach dyskietek piszemy nazwy:
 1. STARTUP/SUPPORT/SHELL, 
 2. HELP/BASIC/EDIT/UTILITY, 
 3. SUPPLEMENTAL 


Przygotowałem formatowane dyskietki 1.44MB.


[05] W napędzie A mamy DISK 1. Automatycznie rozpocznie się czytanie plików z dyskietki SETUP.
[06] Pierwszą dyskietkę STARTUP/SUPPORT/SHELL umieszczamy w napędzie B: jak zobaczymy wyświetlony komunikat.
[07] Również wymieniamy dyskietkę DISK 1 po wyświetleniu komunikatu na DISK 2.
[08] Pasek postępu informuje nas o zaawansowaniu instalacji.


[09] Również wymieniamy tworzone dyskietki po wyświetleniu komunikatu. Dyskietkę HELP/BASIC/EDIT/UTILITY umieszczamy w napędzie B:.[10] Kolejna i ostatnia dyskietka to SUPPLEMENTAL.[11] Zostajemy poinformowani o zakończeniu przygotowania dyskietek.
Co nagraliśmy - jakie pliki są na dyskietkach STARTUP/SUPPORT/SHELL, HELP/BASIC/EDIT/UTILITY i SUPPLEMENTAL można zobaczyć tutaj.

Instalację systemu na dyskietkach można wykonać mając jeden napęd A:. Uważnie należy wczytywać się w komunikaty. Instalator pilnuje kolejności umieszczania dyskietek.

Praktycznie jest przygotować dyskietkę STARTUP o największej pojemności. Ja wybrałem 1.44MB zamiast 1.2MB. Wolne miejsce pozwoli na uzupełnienie dysku o program okienkowy np. Volkov Commander i proste programy diagnostyczne.

Przeliczniki:
 • Kilobyte (KB) is 1,024 bytes.
 • Megabyte (MB) is 1,048,576 bytes, or 1024 kilobytes.
 • Gigabyte (GB) is 1,073,741,824 bytes, or 1024 megabytes.
 • Terrabyte (TB) is 1,099,511,627,776 bytes, or 1024 gigabytes.Przydatne (i ja tu byłem i sprawdziłem):

Zobacz sam:


Galeria zdjęć:SETUP MS-DOS 5.0 z 2 dyskietek 1.2MB
GÓRA