Moje graty :)WSTECZ POWRÓT DALEJ

Graty moje, Systemy.


Dyskietki i płyty, podręczniki i pudełka z systemami na mojej półce.

SETUP IBM DOS
Version 5.02
Z 1992 roku IBM-DOS ver.5.02 Pudełkowa wersja na trzech dyskietkach 3.5". W środku pudełka trzy dyskietki o pojemności po 720kB i dwie książki.


Dyskietki z logo IBM są ponumerowane: Disk 1 of 3, Disk 2 of 3 i Disk 3 of 3.

Disk 1 of 3 jest dyskiem systemowym, który posiada pliki:
COMMAND COM   47990 09-01-92 12:00p
IBMBIO  COM   33718 09-01-92 12:00p
IBMDOS  COM   37362 09-01-92 12:00p
pozwalające na uruchomienie komputera z dyskietki.

W dolnej części etykiety dyskietki, nad kodem prążkowym, opis:
Version 5.02 © Copyright International Busines
Machines Corporation 1981, 1992,
© Copyright Microsoft Corp. 1981, 1992
Reprodution, use aund transfer restricted.
See IBM Conditions of Use.
Made in Denmark

Poniższe ekrany przedstawiają standardową instalację systemu IBM-DOS ver.5.02 na dysku twardym za pomocą programu SETUP.EXE. W przypadku jakichkolwiek obaw związanych z instalacją systemu należy zapoznać się z dokumentacją papierową i zawartością pliku README.TXT. Dla tej wersji plik znajduje się na dyskietce 3 (Disk 3 of 3).
README.TXT

UWAGI DOTYCZĄCE WERSJI IBM DOS 5.0
===========================

Ten plik Readme zawiera ważne informacje, których nie ma 
w Podręczniku użytkownika i dokumentacji IBM DOS lub Pomocy online.

Przejrzyj poniższy spis zawartości, aby określić
czy twoje oprogramowanie lub sprzęt jest uwzględniony.

itd.


Instalację systemu obsługuje progarm SETUP.EXE uruchamiany przez Autoexec.bat. Moim zdaniem instalator powinien uprzedzać, że dysk twardy należy przygotować do instalacji. Do rozpoczęcia instalacji wystarczy utworzona na dysku twardym nieformatowana partycja. Program instalacyjny sam odkryje nieformatowane dyski. Będziemy mogli je formatować lub odstąpić od instalacji systemu. W dalszej części instalacji zobaczymy, że jest też możliwość przygotowania systemu również na dyskietkach. Czytając najpierw instrukcję o tym wszystkim się dowiemy przed instalacją systemu.

INSTALACJA SYSTEMU NA DYSKU TWARDYM
POWER ON i dyskietka Disk 1 of 3 w napędzie A!


Jak przebiega przygotowanie dyskietek sytemowych STARTUP/SUPPORT, SHELL/HELP, BASIC/EDIT/UTILITY i SUPPLEMENTAL można zobaczyć tutaj.[01] Jest to wersja do instalacji dla komputerów posiadających system i bez systemu. Instalacja zaczyna się od uruchomieniu komputera z dyskietki oznaczonej: Disk 1 of 3.
Obsługę instalacji systemu przeprowadza program SETUP.EXE. Sprawdza komputer. Wykonywane czynności odczytu i zapisu są wyświetlane w dolnym prawym rogu ekranu.
Dysk musi mieć utworzoną partycję, na której zainstalujemy system.


[02] IBM DOS Sersion 5.02 wita nas w Setup na kolejnym ekranie.
Każdy ekran zawiera podstawowe informacje do wykonania kompletnej instalacji w kolejnych krokach. Tu możemy przerwać instalację [klawisz F3]. Naciskamy F3 i po wyświetleniu numeru dysku i znaku zachęty A> poleceniem DIR możemy sprawdzić zawartość dyskietki, ale nauka poleceń i komend DOS to gdzie indziej.
Wybraliśmy instalację na dysku twardym to naciskamy klawisz Enter.
Opcje programu Setup są wyświetlone na środku ekranu.
Dolny wiersz z menu instalacji: dalej - klawisz Enter, pomoc - klawisz F1, wyjście z programu Setup - klawisz F3. F5 powoduje wyłączenie koloru.

[03] Jeszcze nie rozpoczynamy nagrywania systemu. W tym oknie otrzymujemy możliwość korekty wskazanych w ramce wielkości = daty i czasu, kraju, typu klawiatury, kraju kodowania znaków, miejsca instalacji. Wskazanie wartości do zmiany i naciśniecie klawisza Enter otwiera nowe okno listą wyboru - podobnie jak z miejscem nagrania systemu - dysk twardy lub dyskietka. Jeżeli chcemy zmienić podane wartości używamy klawiszy STRZAŁKA GÓRA, STRZAŁKA DÓŁ (UP, DOWN ARROW). Po podświetleniu wartości i nacisnięciu klawisza ENTER możemy dokonać wyboru innych wartości. Powrót za pomocą STRZAŁEK na napis The settings are correct kończy korekty wartości w tej w ramce. Naciśnięcie klawisza ENTER powoduje akceptację ustawionych wartości i przejście do nastepnego ekranu.

Przygotowanie systemu na dyskietkach STARTUP/SUPPORT, SHELL/HELP, BASIC/EDIT/UTILITY i SUPPLEMENTAL można zobaczyć tutaj.[04] To drugi i ostatni ekram z możliwością zmiany parametrów. Możemy zmienić lokalizację plików systemowych oraz ustawić po starcie systemu uruchamianie lub nie programu okienkowego DOS SHELL.[05] Po sprawdzeniu dysku, dyski nieformatowane należy formatować aby rozpocząć instalowanie systemu. Rezygnacja z formatowania jest równoznaczna z odstąpieniem od instalacji. Pozostałe dyski nieformatowane też musimy formatować. Zakończenie formatowania ostatniego dysku powoduje przystąpienie do instalacji systemu.

[06] Postęp formatowania pokazany jest wartością w procentach.


[07] Postęp instalacji systemu zobrazowany jest w postaci wypełniającego się paska.


[08] Zmiana dyskietek sygnalizowana jest w centralnie wyskakującym okienku:
Włóż dysk z oznaczeniem 2 do stacji A:
Jak będzie gotowe naciśnij Enter.
[09] Wyskakujące okienko znika a postęp instalacji systemu zobrazowany jest w postaci dopełniającego się paska.

[10] Zmiana dyskietek sygnalizowana jest w centralnie wyskakującym okienku:
Włóż dysk z oznaczeniem 3 do stacji A:
Jak będzie gotowe naciśnij Enter.[11] Postęp instalacji zatrzymuje się na chwile na 99%.


[12] Tak doszliśmy do ostatniego ekranu. Wyjmujemy dyskietkę z napędu A i restartujemy komputer!

Po uruchomieniu komputera wybraliśmy na powitanie okienka DOS SHELL. To program okienkowy do poruszania sie po dyskach komputera ale inne okienka opanowały w tym czasie nasze PC np. Norton Commander czy Volkov Commander.

INSTALACJA SYSTEMU NA DYSKIETKACH!
POWER ON i dyskietka Disk 1 of 3 w napędzie A!Przygotowujemy cztery dyskietki o pojemności min. 720kB. Nadajemy in nazwy:
 1. STARTUP/SUPPORT,
 2. SHELL/HELP,
 3. BASIC/EDIT/UTILITY,
 4. SUPPLEMENTAL.
[01] Start instalacji. W tym oknie wybieramy miejsce instalacji. Wskazujemy przygotowanie systemu na dyskietkach.
Dla przypomnienia: opcje programu Setup są wyświetlone na środku ekranu.
Dolny wiersz z menu instalacji: dalej - klawisz Enter, pomoc - klawisz F1, wyjście z programu Setup - klawisz F3. F5 powoduje wyłączenie koloru.

[02] Naciśnięcie klawisza ENTER powoduje akceptację ustawionych wartości i przejście do ekranu z wybranymi parametrami instalacji.
[03] Do pełni szczęścia potrzeba jeszcze wyboru napędu. Mój komputer posiada dwa napędy. Wybrałem instalację w stacji B. Naciśnięcie klawisza ENTER powoduje akceptację i przystąpienie do instalacji.[04] Do instalacji przygotujemy cztery dyskietki. Mogą być nieformatowane lub formatowane. Na etykietach dyskietek piszemy nazwy:
STARTUP/SUPPORT, SHELL/HELP, BASIC/EDIT/UTILITY, SUPPLEMENTAL
Ja przygotowałem formatowane dyskietki 1.2MB.


[05] W napędzie A mamy DISK 1 of 3. Automatycznie rozpocznie się czytanie plików z dyskietki SETUP.
[06] Dyskietki: STARTUP/SUPPORT, SHELL/HELP, BASIC/EDIT/UTILITY i SUPPLEMENTAL umieszczamy w drugim napędzie jak zostanie wyświetlony komunikat zapraszający do umieszczenia dyskietki w tym w napędzie.[07] Również wymieniamy dyskietki DISK 1 do 3 po wyświetleniu komunikatu.

Pasek postępu informuje nas o zaawansowaniu instalacji.


[08] Trzecia dyskietka.[09] I ostatnia dyskietka do przygotowania to SUPPLEMENTAL.[10] Zostajemy poinformowani o zakończeniu przygotowania dyskietek.


[11] Przypomnienie o wyjęciu ostatniej dyskietki DISK 3 of 3 i włożeniu tej z systemem czyli dysk o nazwie STARTUP.

[12] A jak tego nie zrobice to komputer "powie" o braku dyskietki z plikiem COMMAND.COM w napędzie A.
Poprawane zakończenie potwierdzi wyświetlenie literki A> ze znakiem zachęty.
W napędzie jest dyskietka z systemem, mamy dostępne moim zdaniem trzy podstawowe polecenie - FDISK, FORMAT i SYS. Pozwolą one na przygotowanie dysku twardego do instalacji stystemu bez programu SETUP.EXE.

Pliki są na dyskietkach STARTUP/SUPPORT, SHELL/HELP, BASIC/EDIT/UTILITY i SUPPLEMENTAL można zobaczyć tutaj.

Instalację systemu na dyskietkach można wykonać mając jeden napęd A. Należy czytać komunikaty. Instalator pilnuje kolejności umieszczania dyskietek.

Praktycznie jest przygotować dyskietkę STARTUP o większej pojemności niż 720kB. Wolne miejsce pozwoli na uzupełnienie dysku o program okienkowy np. Volkov Commander i proste programy diagnostyczne.

Przeliczniki:
 • Kilobyte (KB) is 1,024 bytes.
 • Megabyte (MB) is 1,048,576 bytes, or 1024 kilobytes.
 • Gigabyte (GB) is 1,073,741,824 bytes, or 1024 megabytes.
 • Terrabyte (TB) is 1,099,511,627,776 bytes, or 1024 gigabytes.Przydatne (i ja tu byłem i sprawdziłem):

Zobacz sam:


Galeria zdjęć: IBM DOS 5.02
GÓRA