Moje graty :)WSTECZ POWRÓT DALEJ

Graty moje, Systemy.


Dyskietki i płyty, podręczniki i pudełka z systemami na mojej półce.

IBM DOS Version 5.02IBM PC DOS był wersją Microsoft DOS pod marką IBM. Licencjonowana przez Microsoft wersja systemu do użytku w komputerach IBM. Wersje systemu IBM PC DOS ukazywały się równolegle z wersjami MS-DOS. Tak było aż aż do wersji 6.1. Główne różnice między systemami IBM i Microsoft dotyczyły jedynie obsługi sterowników i wbudowanych programów. Po wersji wersji 6.1. nastapił koniec synchronicznych wersji IBM i Microsoft.
Z 1992 roku IBM-DOS ver.5.02 Pudełkowa wersja na trzech dyskietkach 3.5". W środku pudełka znalazłem trzy dyskietki o pojemności po 720kB, dwie książki:
*IBM Disk Operating System Version 5.0 User's Guide and Reference,
*IBM Disk Operating System Keybords and Code Pages Version 5.02.Dyskietki z logo IBM są ponumerowane: Disk 1 of 3, Disk 2 of 3 i Disk 3 of 3. W dolnej części etykiety dyskietki nad kodem prążkowym opis:

Version 5.02 © Copyright International Business
Machines Corporation 1981, 1992,
© Copyright Microsoft Corp. 1981, 1992
Reprodution, use aund transfer restricted.
See IBM Conditions of Use.
Made in DenmarkZawartość dyskietek pozwala na przeniesienie (kopiowanie) systemu na dysk twardy oraz przygotowanie czterech dyskietek systemowych, które również mogą pomóc na instalowanie systemu na dysku twardym w niestatndardowych przypadkach.
W celu uniknięcia niespodzianek związanych z instalacją systemu należy zapoznać się z dokumentacją papierową i zawartością pliku README.TXT z Disk 3 of 3.
Pierwsza dyskietka posiada pliki systemowe wersji IBM PC pozwalające na uruchomienie komputera i program SETUP.EXE do instalacji systemu.
Pliki na dyskietkach są datowane: 01 wrzesień 1992 roku, godzina 12:00p.

 COMMAND COM   47990 09-01-92 12:00p
 IBMBIO  COM   33718 09-01-92 12:00p
 IBMDOS  COM   37362 09-01-92 12:00p
 SETUP  EXE   81727 09-01-92 12:00p
w pliku IBMDOS zniajdziecie ciąg tekstowy: IBM DOS Version 5.02 (C)Copyright 1981-1992 IBM Corp Licensed Material - Property of IBM All rights reserved.

Ekrany z instalacji systemu na dysku twardym można zobaczyć tutaj.
Tu można zobaczyć przygotowanie dyskietek STARTUP/SUPPORT, SHELL/HELP, BASIC/EDIT/UTILITY i SUPPLEMENTAL.


Przeliczniki:
 • Kilobyte (KB) is 1,024 bytes.
 • Megabyte (MB) is 1,048,576 bytes, or 1024 kilobytes.
 • Gigabyte (GB) is 1,073,741,824 bytes, or 1024 megabytes.
 • Terrabyte (TB) is 1,099,511,627,776 bytes, or 1024 gigabytes.Przydatne (i ja tu byłem i sprawdziłem):

Zobacz sam:


Galeria zdjęć: IBM DOS 5.02
GÓRA