Moje graty :)POWRÓT
Graty moje, Systemy.


Dyskietki i płyty, podręczniki i pudełka z systemami na mojej półce.

SETUP MS-DOS
Version 5.0
z 5 dyskietek 5.25"
Z 1991 roku MS-DOS Version 5.00 na pięciu dyskietkach 5.25". Dyskietki o pojemności po 360kB.

Przykład firmy Escom pokazuje, że mogą być wersje MS-DOS 5.0 tożsame na dyskietkach 1.44MB. Dyskietka 3.5" Escom zawiera taki sam podział plików na dyskietki 3.5" i instalacja przebiega według tych samych zasad.
Poniższe ekrany przedstawiają standardową drogę instalacji systemu MS-DOS ver.5.0 na dysku twardym za pomocą programu SETUP.EXE. W przypadku jakichkolwiek obaw związanych z instalacją systemu należy zapoznać się z dokumentacją papierową i zawartością pliku README.TXT. Dla tej wersji instalacji plik znajduje się na dyskietce 5.

Tutaj można zobaczyć jak przebiega przygotowanie dyskietek systemowych: STARTUP, SUPPORT, SHELL, HELP, BASIC/EDIT, UTILITY, SUPPLEMENTAL.


INSTALACJA Microsoft MS-DOS Version 5.00 NA DYSKU TWARDYM!
POWER ON i w napędzie A: Disk 1 - Setup* For Dos Systems Verion 5.0!

[01] To wersja MS-DOS do instalacji dla komputerów posiadających system i bez systemu. Instalacja zaczyna się od uruchomieniu komputera z dyskietki oznaczonej: Disk 1 - Setup* For Dos Systems Verion 5.0.
Obsługę instalacji systemu przeprowadza program SETUP.EXE. Sprawdza komputer. Wykonywane czynności odczytu z dyskietki i zapisu pliku w miejscu docelowym będa wyświetlane w dolnym prawym rogu ekranu.
Dysk musi mieć utworzoną partycję, na której chcemy zainstalować system. Dyski nieformatowane będą formatowane.
[02] MS-DOS Version 5.0 wita w Setup na kolejnym ekranie.
Każdy ekran zawiera podstawowe informacje do wykonania kompletnej instalacji, w kolejnych krokach. Dostępne opcje programu Setup będą wyświetlone na środku ekranu.
Dolny wiersz z menu instalacji: dalej - klawisz Enter, pomoc - klawisz F1, wyjście z programu Setup - klawisz F3. F5 powoduje wyłączenie koloru.
Wybraliśmy kontynuowanie programu SETUP, naciskamy klawisz Enter.


[03] Program istalacyjny wyświetla domyśle ustawienia. Możemy dokonać korekty wskazanych w ramce wielkości = daty i czasu, kraju, typu klawiatury, kraju kodowania znaków, miejsca instalacji.
Wskazanie wartości i naciśniecie klawisza Enter otwiera odpowiednie tematyczne okno listą wyboru. Miejsce nagrania systemu są dwie możłiwości: dysk twardy lub dyskietka.
W celu zmiany zadanych wartości używamy klawiszy STRZAŁKA GÓRA, STRZAŁKA DÓŁ (UP, DOWN ARROW). Po podświetleniu wartości naciśnięcie klawisza Enter potwierdza wybór wartości. Wskazanie na napis The settings are correct i naciśnięcie klawisza Enter kończy korekty wartości w tej w ramce. Przechodzimy do kolejnego ekranu.
[04] DATA/TIME - Ekram z możliwością zmiany parametrów daty i czasy nie wymaga wyjaśnień.[05] COUNTRY - wybór kraju dla zapisania ustawień znaków narodowych.[06] KEYBOARD - wybór układu klawiatury ze względu region/kraj.[07] Tu wybieramy rodzaj instalacji - Floppy disks dyskietki systemowe lub Hard disk - instalacja na dysku twardym. Wybraliśmy instalowanie na dysku twardym - dalsze instalowanie kontynujemy wybierając Hard disk.
[08] Po zmianach wracamy do ekrany ogólnego - dalsze instalowanie kontynujemy wybierając The settings are correct i naciśnięcie klawisza Enter kończy korekty wartości w tej w ramce. Przechodzimy do kolejnego ekranu.
[09] Kolejne okno z możliwością korekty wskazanych w ramce wielkości: Install to C:/DOS oraz Run Shell on startup. Zmieniam miejsce instalacji plików systemowych.Install to C:/DOS5.

[10] W janym pasku wpisuje katalog systemu C:/DOS5. Zatwierdzenie klawiszem Enter przenosi nas do poprzedniego ekranu i możemy ustawić aby program MS-DOS Shell uruchamiał się po załadowaniu systemu.
[11] Wybieram Run MS-DOS Shell on startup aby program okienkowy Shell uruchamiał się przy stracie systemu MS-DOS. Zatwierdzenie wyboru klawiszem Enter przenosi nas do poprzedniego ekranu.
[12] Możemy zobaczyć dokonane zmiany. Wybranie The listed options are correct. przenosi nas dalszych czynności.


[13] Postęp instalacji systemu zobrazowany jest w postaci wypełniającego się paska.
Postęp formatowania pokazany jest wartością w procentach.

[14] Zmiana dyskietek sygnalizowana jest w centralnie wyskakującym okienku:
Włóż dysk z oznaczeniem 2 do stacji A:
Jak będzie gotowe naciśnij ENTER..
Przeniesienie zawartości dyskietki na dysk twardy sygnalizowane jest poleceniem włożenia do stacji A: kolejnej dyskietki #3, #4 i #5.


[15] Postęp instalacji systemu zobrazowany jest w postaci wypełniającego się paska oraz wartością w procentach.


[16] Setup is now complete - praca skończona. Pozostało nam usunąć dyskiętkę z napędu A: i nacisnąć ENTER aby zrestarować komputer.


[17] Po uruchomieniu komputera wybraliśmy na powitanie okienka MS-Dos SHELL. To program okienkowy do poruszania sie po dyskach komputera ale inne okienka opanowały w tym czasie nasze PC np. Norton Commander czy Volkov Commander.


POWRÓT

INSTALACJA SYSTEMU NA DYSKIETKACH!
POWER ON i w napędzie A: Disk #1!Przygotowujemy siedem formatowanych dyskietek o pojemności min. 360kB/720kB. Nadajemy im nazwy:
 1. STARTUP,
 2. SUPPORT,
 3. SHELL,
 4. HELP,
 5. BASIC/EDIT,
 6. UTILITY,
 7. SUPPLEMENTAL.


W przygotowaniu :)


Instalację systemu na dyskietkach można wykonać mając jeden napęd A:. Uważnie należy wczytywać się w komunikaty. Instalator pilnuje kolejności umieszczania dyskietek.

Praktycznie jest przygotować dyskietkę STARTUP o większej pojemności niż 720kB. Wolne miejsce pozwoli na uzupełnienie dysku o program okienkowy np. Volkov Commander i proste programy diagnostyczne.

Przeliczniki:
 • Kilobyte (KB) is 1,024 bytes.
 • Megabyte (MB) is 1,048,576 bytes, or 1024 kilobytes.
 • Gigabyte (GB) is 1,073,741,824 bytes, or 1024 megabytes.
 • Terrabyte (TB) is 1,099,511,627,776 bytes, or 1024 gigabytes.Przydatne (i ja tu byłem i sprawdziłem):

Zobacz sam:


Galeria zdjęć: Setup MS-DOS 5.0 z pięciu dyskietek.
GÓRA