Moje graty :)WSTECZ POWRÓT DALEJ

Graty moje, Systemy.


Dyskietki i płyty, podręczniki i pudełka z systemami na mojej półce.

Microsoft MS-DOS
Version 5
Hyundai
Wersja MS-DOS 5.0 ukazała się w czerwcu 1991 roku. Licencję od MS kupiło wiele firm aby sprzedawać system razem ze swoimi komputerami.Dyskietki 5.25" z wersją instalacyjną MS-DOS 5.0 firmy Hyundai znajdują się w pudełku niebiesko-białym z napisem DISKETTE MS-DOS i logiem Hyundai Electrinics. Na żółtej okrągłej naklejce jest oznaczenie: ENG B A/N:55006010520B. Pudełko ma oznaczenie: E4009201687A. Podręcznik User's Guide and Reference posiada indywidualną okładkę firmy Hyundai. Zawartość podręcznika wygląda na powielenie ksiązki Microsoftu na 668 stronach.


Na pierwszym dysku zawartość pliku README.1ST (o wielkości 465B z 04-09-91/5:00a) wskazuje gdzie szukać główne i pomocne dane.

Important information and a packing list for MS-DOS
version 5.0 are on the distribution disks as follows:

     README.TXT   disk #5
     APPNOTES.TXT  disk #3
     PACKING.LST   disk #3

These files will be copied to your disk when you install
MS-DOS.

Be sure to read section 2 of README.TXT before installing
MS-DOS version 5.0. It contains hardware specific tips
to help ensure that your installation is successful.

Zalecane jest: "Przed instalacją MS-DOS w wersji 5.0 koniecznie przeczytaj sekcję 2 README.TXT. Zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące sprzętu, aby zapewnić pomyślne zakończenie instalacji."

W pliku PACKING.LST znajdziecie wykaz plików na dyskietkach 1-5. Szósta dyskietka to Narzędzia - UTILITIES. Dyskietki są o pojemnosci 360 kB.
Tutaj zobaczycie pliki z moich dyskietek instalacyjnych 1-5

Dyskietka UTILITIES zawiera:
DIAGS  COM   52245 06-28-91  3:48p
EMM   DOC   6745 01-18-91  5:30p
EMM   SYS   25318 09-20-90  1:51p
HEMM   DOC   8836 08-12-91  6:00p
HEMM   SYS   12993 07-24-90  3:19p
MM    DOC   5652 12-15-90  2:37p
MM    SYS   12054 09-28-89  2:49p
PEMM   DOC   4204 12-15-90  2:40p
PEMM   SYS   15981 11-20-90 11:24a
PEMS   DOC   4189 04-18-91 12:38a
PEMS   SYS   16722 11-29-90 11:54a
    11 file(s)   164939 bytes

Dyskietki na etykietach posiadają nadruk: MS-DOS(R) V5.0, DISK (1-5), (C) 1981-1991 MICROSOFT CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED, E500900047(0-4)A-HY. SYSTEM UTILITIES DISK jest oznaczony E5009000465A-HY. Dyskietki w kopertach z papieru o widocznych włóknach, bez nazwy producenta, z nadrukiem w dolnym prawym rogu: E4009201600A. Wszystkie dyskietki mają nadany numer fabryczny - na spodniej stronie, w dolnym lewym rogu. Z tyłu koperty są ikonki o zasadach postępowania z dyskietkami.
Data utworzenia plików wskazuje 09 kwiecień 1991 i godz. 5.00 :)

Np. Dysk nr 1:
MS-DOS(R) V5.0
DISK 1
(C) 1981-1991 MICROSOFT CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED, E5009000470A-HY

a Dysk nr 6 to:
SYSTEM UTILITIES DISK

E5009000465A-HY


Ekrany z instalacji systemu na dysku twardym można zobaczyć tutaj.
Tu można zobaczyć przygotowanie dyskietek STARTUP/SUPPORT, SHELL/HELP, BASIC/EDIT/UTILITY i SUPPLEMENTAL.

Informacje o produktach firmy Microsoft i innych produktach OEM DOS znajdują się na stronie produktów MS-DOS.

Przeliczniki:
 • Kilobyte (KB) is 1,024 bytes.
 • Megabyte (MB) is 1,048,576 bytes, or 1024 kilobytes.
 • Gigabyte (GB) is 1,073,741,824 bytes, or 1024 megabytes.
 • Terrabyte (TB) is 1,099,511,627,776 bytes, or 1024 gigabytes.


Przydatne (i ja tu byłem i sprawdziłem):

Zobacz sam:


Galeria zdjęć: MS-DOS 5.0 Hyundai
GÓRA